• Select a School
  • Language

Back-to-School Fair Vietnamese

Hội chợ Trở lại Trường

Liên minh Trở lại Trường: Hỗ trợ các gia đình trong những lúc cần thiết bằng cách cung cấp đồ dùng học tập miễn phí cho học sinh của Học khu Edmonds.

**** Kiểm tra y tế và thể chất không có sẵn lâu hơn


Các gia đình phải đăng ký vào lớp mẫu giáo đến lớp mười hai của năm học 2020-2021 trong Học khu Edmonds để tham gia.
 
Nhấn vào đây để đăng kýhttps://forms.gle/1TE82fM7EJ2hnq3e7

Ghi tên vào hay trước ngày 7 tháng 8, 2020

Các gia đình phải ghi tên trước để đặt trước đồ dùng học tập, kiểm tra y tế và khám tổng quát thể thao

Xin lưu ý rằng qúi vị sẽ chỉ có thể nhận đồ dùng tại thời điểm và địa điểm qúi vị chọn.


Ngày  thời gian Ở đâu  Địa chỉ 
Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020  10:00 AM-12:00 PM  Mountlake Terrace Elementary  22001 52nd Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043
Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020  10:00 AM-12:00 PM  Edmonds College Parking lot E  (across from YWCA - Somerset)  20000 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036
Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020  1:00 PM-3:00 PM  College Place Elementary 20401 76th Ave W, Lynnwood, WA 98036
Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020
 1:00 PM-3:00 PM  Spruce Park   16834 36th Ave W, Lynnwood, WA 98037
Thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2020  4:00 PM-6:00 PM  Meadowdale High School  6002 168th Street SW, Lynnwood, WA 98037
Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020  10:00 AM-12:00 PM  Oak Heights Elementary  15500 18th Ave W, Lynnwood, WA 98037
 Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020  10:00 AM-12:00 PM  Meadowdale Community Church  4900 168th St SW, Lynnwood, WA 98037
 Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020  1:00 PM-3:00 PM  Lynnwood Elementary  18614 44th Ave West, Lynnwood, WA 98036
Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020  4:00 PM-6:00 PM  Chase Lake Community School  21603 84th Ave W, Edmonds, WA 98026
Thứ ba ngày 11 tháng 8 năm 2020  4:00 PM-6:00 PM  Community Life Center  19820 Scriber Lake Rd, Lynnwood, WA 98036

Câu hỏi? 
425-431-1454 
familysupport@edmonds.wednet.edu


Nhấn vào đây để đăng ký
Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.